Nabootsing

In Kinderdagverblijf Het Kleinhuys kunnen de kinderen volop meedoen aan zinvolle huiselijke activiteiten zoals tafels afnemen, ramen lappen, vegen, was vouwen, afwassen, opruimen, helpen bij het babyverzorgen enz. Deze activiteiten bieden de kinderen veel mogelijkheden tot nabootsing, welke onontbeerlijk is voor hun ontwikkeling.

Muziek

Afb470kIn Het Kleinhuys wordt veel gezongen. Alle gebeurtenissen door de dag heen worden met liedjes en versjes begeleid. Er worden rijmspelletjes gedaan die bevorderlijk zijn voor de taalontwikkeling van het kleine kind. Ook bekijken en lezen we veelvuldig de prachtige prentenboeken, worden er verhaaltjes verteld of tafelspel vertoond, waarmee het kind zich kan verbinden.

 

Regelmatig wordt er muziek gemaakt samen met en door de kinderen. Daarbij worden er ook weer liedjes gezongen, soms met gitaarbegeleiding. De kinderen mogen zelf spelen op kleine instrumentjes en leren ook te luisteren naar elkaar. Het samen musiceren ontwikkelt bij kinderen een gevoel voor melodie en ritme en geeft vooral heel veel plezier.

Wij gebruiken in Het Kleinhuys geen mechanische muziek, zoals radio of cd speler.

Vrij spel en buiten spelen

IMG 4665De kinderen krijgen in Het Kleinhuys veel ruimte om vrij, naar eigen belangstelling en behoefte, te spelen en te bewegen. Het speelgoed is voornamelijk van hout en is niet te uitgevormd, zodat de fantasie de vrije ruimte heeft.

De beleving van de natuur neemt ook een belangrijke plek in. We maken soms en waar mogelijk een wandeling. Buiten spelen doen we elke dag, ook wanneer de weersomstandigheden wat minder rooskleurig zijn. Dan kleden we ons warm aan, nemen een parapluutje mee en lopen heerlijk met de laarsjes door de plassen. Bij het buiten spelen in de tuin kunnen de kinderen helpen met tuinieren, vegen met een bezempje, spelen in de zandbak, (loop)fietsen, sjouwen met houtstammetjes of klauteren en klimmen op de boomstammetjes. Eerbied en respect voor de natuur is ons uitgangspunt.

Baby's

IMG 0931kDe baby’s in ons kinderdagverblijf krijgen regelmatig de ruimte om niet alleen in de box of het wipstoeltje, maar ook op een warm vloerkleedje of schapenvachtje op de grond te rollen en te draaien. We nemen de baby's veel op schoot, zingen wiegenliedjes of doen kleine rustige spelletjes. De baby krijgt zo alle tijd om contact te maken en zich te hechten aan zijn verzorgster. Heerlijk rustig je flesje drinken, of gewiegd worden is voor alle baby's van groot belang. De tijd nemen voor een kindje om zodoende kleine hechtingdraadjes te vormen.

Wij vinden het belangrijk dat een baby zich veilig voelt en rust en ruimte krijgt om de wereld op zijn eigen wijze en in eigen tempo, te ontdekken en te ervaren. We zorgen ervoor een kleine baby niet te overprikkelen met teveel omgevingsinvloeden. De kleine groepjes in Het Kleinhuys geven ons de mogelijkheid om ook de allerjongste baby's met veel zorg en aandacht te kunnen opvangen. IMG_7624IMG 3582k