Ouders die werk en zorg willen combineren, kiezen het liefst voor huiselijke, kleinschalige kinderopvang. Kinderdagverblijf Het Kleinhuys voorziet graag in deze vorm van opvang, waarbij er veel aandacht voor het individuele kind binnen een kleine groep kan zijn. De groepjes bestaan uit maximaal 6 tot 8 kinderen met een vaste leidster. De kleinschaligheid van Het Kleinhuys is uniek te noemen.

 

Afb269k

Wij laten ons bij ons werk met de kinderen inspireren door de antroposofie. Aangevuld met ervaringen en inzichten uit de praktijk en vanuit de waarneming van de behoeftes van ieder kind, kunnen we hen optimaal verzorgen en begeleiden bij hun opgroeien.

 

Omdat het kleine kind heel open is naar zijn omgeving, besteden we veel aandacht aan de leefomgeving en de inrichting van ons kinderdagverblijf. We bieden de kinderen omhulling, regelmaat en rust. Zo geven we elk kind zoveel mogelijk de ruimte om zich in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen.

Het spel-initiatief van het kind is leidraad voor de begeleiding door de leidster.

Het aangaan van een goede hechting van het kind met de leidster en met de andere kindjes om hem/haar heen krijgt volop onze aandacht en wordt zorgvuldig begeleid.

 

IMG_6213IMG_6870