JosienBeste ouders en belangstellenden,

 

Als eigenaresse en leidster van kinderdagverblijf Het Kleinhuys stel ik mij graag aan u voor.

 

Mijn naam is Josien Voorthuis, ik woon in Arnhem en heb een gezin met drie, al volwassen, kinderen. Na mijn Hbo-opleiding Klassiek Ballet aan het Arnhems- èn Brabants Conservatorium en het opzetten en leiden van mijn eigen Balletschool, heb ik eind jaren negentig besloten om mij volledig te gaan richten op de opvoeding en verzorging van het jonge kind. Via diverse functies op kinderdagverblijven, peutergroepen en als hoofdleidster van antroposofische speelgroep ‘De Korenbloem’ in Velp, ben ik in 2005 met Het Kleinhuys gestart.

 

Al van jongs af aan hebben kinderen mijn aandacht. Met aandachtige, rustige en liefdevolle begeleiding, wil ik kinderen veiligheid bieden, en mogelijkheid tot hechting. Een heerlijke en dankbare taak, waarbij ik beslist een roeping voel. Ik bied alle kinderen naast warme omhulling en aandacht, ook grenzen waar dat nodig is, zodat zij vol vertrouwen kunnen spelen en ieder zich op zijn eigen wijze en in eigen tempo kan ontwikkelen. Omdat een jong kind graag in de nabijheid van een vertrouwde volwassene vertoeft en het héerlijk vindt als het mag helpen en meedoen, bied ik het daarvoor zoveel mogelijk de ruimte.

 

Van nature ben ik vrolijk en optimistisch. Ik kan erg genieten van de eigenheid en verwondering die elk kind op zijn eigen wijze laat zien. Ik bied omhulling, aandacht, regelmaat en rust, waarbinnen een kind vol vertrouwen en naar eigen belangstelling kan spelen. Dat het ene kind zoiets anders van je vraagt dan het andere, ervaar ik als een boeiend gegeven. De antroposofie is voor mij een prachtige inspiratiebron van waaruit ik dit werk vormgeef. 

 

Het vrije spel is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Hierin laat het kind zien wie het in wezen is. Daarnaast lezen we boekjes, doen rijmspelletjes, zingen heel veel liedjes, en op uitnodiging van de dreumes of peuter, drink ik een kopje 'speelthee' in het zelf gebouwde speeltentje. Ik geniet ervan als kinderen goed gedijen en met plezier naar Het Kleinhuys komen. Ik benader het kind op een positieve manier en accepteer het zoals het is.

 

Ook een goed en open contact met de ouders van elk kind is van wezenlijk belang. Ik wil ouders het vertrouwen bieden dat hun kind in goede handen is en dat het zich in Het Kleinhuys goed kan ontwikkelen. Ten aanzien van de opvoeding en begeleiding van hun kind wil ik ouders ondersteunen bij hun vragen. Leidraad is: sámen om het kind heen staan; ouders vanuit de unieke band met hun kind en ik vanuit mijn pedagogische professie.

 

Vanaf deze plek wil ik graag alle kinderen en ouders die een plekje in Kinderdagverblijf Het Kleinhuys zoeken, van harte welkom heten !IMG_6987