De visie en pedagogische uitgangspunten binnen Het Kleinhuys zijn gebaseerd op de antroposofie. De eigenheid die elk individueel kind meebrengt, staat hierbij centraal.

In Het Kleinhuys bieden we elk kindje een warme, omhullende plek, waarbinnen het zich veilig voelt en waar het volop, naar eigen interesse en belangstelling, kan spelen en bewegen. Een plek waar elk kind vol vertrouwen zijn eigenheid kan en mag uitspreken en waar zijn/haar ontwikkelingskansen optimaal zijn. Daarbij is het bieden van omhulling, rust en regelmaat belangrijk.

Onze taak zien wij in het scheppen van de juiste voorwaarden om de ontwikkeling van elk kind zo goed mogelijk te begeleiden. De omhullende sfeer die we creëren, het speelgoed van natuurlijke materialen, de nabootsingskansen die het kind krijgt, zijn daar enkele voorbeelden van.

Afb455k IMG 3546k

De kleine groepjes in ons kinderdagverblijf hebben een vaste leidster om het kind overzicht, omhulling en rust te bieden. In tegenstelling tot de grote groepen in de reguliere kinderopvang, kiezen wij in Het Kleinhuys heel bewust voor èchte kleinschaligheid.

Net als in een gezin wordt de dag met elkaar geleefd en wisselen momenten van activiteit en rust elkaar af zodat er a.h.w. een gezonde in- en uitademing door de dag heen ontstaat. Er is veel aandacht voor elkaar en voor onze omgeving. Er wordt veel buiten gespeeld en soms een wandeling gemaakt in de omgeving van het dagverblijf.

In het Pedagogisch Zorgplan van Het Kleinhuys staan de uitgangspunten van de wijze van werken binnen ons kinderdagverblijf uitgebreid beschreven.IMG_9863IMG_6987