Opening en sluiting

Het Kleinhuys is gevestigd aan de Schaapsdrift 26 te Arnhem (op loopafstand van park Angerenstein en stadsboerderij Presikhaaf) en is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. 

Haal- en brengtijden

De kinderen kunnen tussen 8.00 uur en 9.00 uur worden gebracht en tussen 17.00 uur en 18.00 uur weer worden opgehaald. Wanneer een kindje voor het eerst komt wennen, spreken we met de ouders altijd een passende wenperiode af. Natuurlijk mogen de ouders de eerste wenochtenden een poosje bij hun kind blijven, zodat hij/zij de tijd en rust krijgt om vertrouwd te raken in de kindergroep.

 

Kinderdagverblijf Het Kleinhuys is een erkende en landelijk geregistreerde kinderopvangorganisatie. Ouders kunnen derhalve in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Kijk op: www.toeslagen.nl

Inspectierapport

Het inspectierapport in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is hier in te zien.

IMG_0967IMG_7056