Kinderdagverblijf Het Kleinhuys hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderdagverblijf Het Kleinhuys houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Voor het opstellen van de Opvangovereenkomst. Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van het kind en de ouders.

  • Voor de bereikbaarheid tijdens opvangdagen tevens: telefoonnummers van de ouders.

  • Voor de verzorging van het kind op opvangdagen: lijst van verkregen in-entingen, opgave van bijzonderheden van het kind omtrent voeding, diĆ«ten, kleding, gewoontes.

  • Gezinssamenstelling, namen en leeftijden van de gezinsleden. Beroep van de ouders.

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; bijvoorbeeld de Belastingdienst bij het opvragen van jaaropgaven van opvangbedragen.

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Kinderdagverblijf Het Kleinhuys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactpagina.